Cách đồng bộ danh bạ từ gmail sang iphone

Tình hình là syên ổn em bị mất,như mong muốn là em tất cả để danh bạ nghỉ ngơi bên trên tin nhắn,tiếng ý muốn gửi vào iphone thì làm cho nỗ lực nào ạ