Cách xoay bản đồ trên google map

Đôi khi tôi muốn xoay một bản đồ. Tôi có thể làm điều này với scribpetaps , nhưng nó là một công cụ vẽ hơn là chế độ xem bản đồ đơn giản.

Bạn đang xem: Cách xoay bản đồ trên google map

Có một giải pháp tốt hơn?


Google Maps có một bộ tính năng trong Labs giống như GMail.

Nhấp vào biểu tượng phòng thí nghiệm màu xanh lá cây: 
*
Bật bản đồ có thể xoay: 
*
Lưu thay đổi

Trong bản đồ, nhấp vào nút Xoay Bản đồ ở phía trên bên phải của bản đồ.

Xoay bản đồ bằng cách sử dụng quay số ở phía trên bên trái của bản đồ. 

*


KHÔNG PHẢI LÀ GÌ BẠN "NÊN" SỬ DỤNG

Điều đó đã được trả lời ... nhưng ...

Bạn luôn có thể thử Chụp màn hình Aviary Google Chrome Tiện ích mở rộng .

Xem thêm: Cách Tạo Dấu Chấm Trong Excel, Windows 10 Nhanh Nhất, Thêm Dấu Chấm Vào Dãy Số Trong Excel

Nó sẽ cho phép bạn xoay bất cứ thứ gì trong trình duyệt của bạn.

Hãy nhìn những gì nó đã làm cho trang này! http://rookery9.aviary.com.s3.amazonaws.com/4562500/4572980_2bc4_625x625.jpg


Chế độ kích hoạt "Vệ tinh" ở phía dưới bên trái màn hình.Nhấn Ctrl + Shift và kéo bằng chuột để xoay.Tuy nhiên, nếu bạn nhấp vào chế độ "Bản đồ", nó sẽ trở về vị trí ban đầu.

Tùy chọn # 2: Hãy thử một kiểu bản đồ khác từ https://mapstyle.withgoogle.com và xoay nó trên Photoshop hoặc giống.

Tùy chọn # 3: Hãy thử https://www.openstreetmap.org

Tùy chọn # 4: Hãy thử https://www.maptiler.com/maps/#poseitron//vector/16.07/-43.929654/ -19.936152/149.6 . Xoay bản đồ với nhấp chuột phải và kéo.


Google Maps hiển thị "Chỉ dành cho mục đích phát triển"

API Google Maps v3 - Ví dụ nhiều điểm đánh dấu đơn giản

Chọn phần tử cuối cùng trong mảng JavaScript

java.lang.NoClassDefFoundError: không giải quyết được: Lorg/Apache/http/ProtocolVersion

Dấu vân tay SHA-1 của chứng chỉ kho khóa

Cách tắt tỷ lệ bánh xe cuộn chuột bằng API Google Maps

LRI: Lỗi API của Google Maps: MissingKeyMapError

Vô ích khi ăn tối

Khởi chạy Chỉ đường trên Google Maps thông qua ý định trên Android

Google Map API v3 - đặt giới hạn và trung tâm

Cách chuyển đổi địa chỉ thành Liên kết Google Maps (KHÔNG phải MAP)

Tham chiếu API JavaScript của Google MapsNot ALLowedMapError

Dự án API này không được phép sử dụng API này. Vui lòng đảm bảo rằng API này được kích hoạt trong Bảng điều khiển API

Cảnh báo API của Google Maps: NoApiKeys

Nhận "Không thể gọi một lớp là một hàm" trong Dự án React của tôi

Cách đặt Google Maps V2 trên Fragment bằng ViewPager

Trình kiểm tra chủ đề chính: API UI được gọi trên một luồng nền: - <Ứng dụng UIApplicationState>

GoogleService không khởi chạy được

Ứng dụng này sẽ không chạy trừ khi bạn cập nhật Google Play Services (thông qua Bazaar)

JSON đến gấu trúc DataFrame