Lỗi game has stopped working

Nếu nlỗi các bạn là người tiêu dùng máy tính đã thọ thì chắc rằng lỗi Has stopped working không hề thừa xa lạ cùng với chúng ta nữa đúng không?

Lỗi này thì nó không trừ bất cứ một phần mềm/ vận dụng hay một chương trình làm sao ra cả… bất cứ phần mềm/ứng dụng nào cũng hoàn toàn có thể xẩy ra lỗi này.


Vậy lỗi Has stopped working này là gì cùng nguim nhân bởi đâu nhưng này lại bị nhỏng vậy? bản thân tất cả làm gì đâu