LỖI THE SETUP FILES ARE CORRUPTED. PLEASE OBTAIN A NEW COPY OF THE PROGRAM

Final Bullet là game đang xuất hiện sức cuốn hút béo hiện nay. Bài viết này vẫn giải đáp các gamer khắc chế đầy đủ lỗi thường xuyên gặp khi cài đặt game Final Bullet. Các giải pháp hạn chế và khắc phục lỗi này để giúp đỡ chúng ta chơi game Final Bullet đạt trạng thái tốt nhất có thể.

Tổng hợp lỗi thường xuyên gặp gỡ của Final Bullet cùng phương pháp xung khắc phục

1. Lỗi liên quan cho PhysicalX

Xử lý:Cài lại file PhysX bởi các links mặt dưới

*

Lỗi the sims 4 unable khổng lồ start

Lỗi thiếu hụt d3dx9_43.dll

Lỗi thiếu hụt tệp tin d3dx9_43.dll

Lỗi the request could not be performed because of an i/o device error

 
*

Cách fix lỗi d3dx9_43

 
*

Lỗi start game error last error 0